Додаток 1

до наказу по ЗЗОШ №49

від 18.10.2018 №207р.

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49

Запорізької міської ради Запорізької області

1.Загальна частина

1.1. Правила розроблені на підставі постанови Кабінету міністрів України від 14 червня 2000 р. №964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

1.2. Прийом учнів до всіх класів ЗЗОШ №49 здійснюється на безконкурсній основі і, як правило, відповідно до території обслуговування.

1.3. Зарахування учнів до школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

1.4. Учасниками навчально-виховного процесу в ЗЗОШ №49 є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

1.5. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України "Про освіту" (1060-12), "Про загальну середню освіту" (651-14), іншими актами законодавства України, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

2.Права та обов’язки

2.1. Учні (вихованці) ЗЗОШ №49 мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- переатестацію з навчальних предметів;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою загальноосвітнього навчального закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- участь у органах громадського самоврядування;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

2.2. Учні ЗЗОШ №49 зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

2. 3. Учні ЗЗОШ №49 залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

3.Права та обов’язки батьків та осіб, які їх замінюють

3.1. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора школи та його заступників і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

3.2. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3. 3. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, адміністрація Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 Запорізької міської ради Запорізької області може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.Правила поведінки під час перерви

4.1. Під час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

4.2. Під час перерви забороняється:

- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях

- штовхатися або грати у м'яча у приміщеннях, непристосованих для цього

- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з'ясовувати стосунки за погані слова, битися

4.3. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

4.4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

4.5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

4.6. Учням категорично заборонено брати один одного за будь-які частини тіла, застосовувати фізичну силу.

5.Правила поведінки на уроках

5.1. Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

5.2. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.

5.3. Одяг учнів має бути чистим і охайним .

5.4. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

5.5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

5.6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

5.7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.

5.8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

5.9. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

5.10. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

5.11. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.

5.12. Забороняється розповсюджувати відеоматеріалі (інформацію), які пропагують агресію, жорстокість, насильство.

5.13. Категорично заборонено приносити до школи та на її територію предмети, які можуть загрожувати життю і здоров‘ю учасників освітнього процесу
Кiлькiсть переглядiв: 511

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.